U bevindt zich hier: Nederlandse Adressen Friesland
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Utrecht
Noord-Brabant
Zeeland
Limburg

Akkrum  

Friesland

Plaatsnamen:
Akkrum
Aldeboarn
Bakkeveen
Bergum / Burgum
Bolsward
Damwoude
Dronrijp
Hardegarijp
Harlingen
Haulerwijk
Joure
Kollum
Leeuwarden
Noordwolde
Sneek
Stiens